چیستان و داستان(کوتاه و بلند) http://chestandastan.mihanblog.com 2020-02-19T12:51:12+01:00 text/html 2015-11-05T09:06:15+01:00 chestandastan.mihanblog.com محمّد عسگری دانلود کتاب توطئه برای قتل http://chestandastan.mihanblog.com/post/32 <img src="http://dl2.98ia.com/Pic/tote-baraye-ghatl.jpg" class="irc_mi" style="margin-top: 97px;" height="293" width="250"><br><font size="3">شما میتوانید لینک دانلود کتاب توطئه برای قتل را در ادامه مطلب ببینید.</font> <br><br><br> text/html 2015-11-04T10:13:35+01:00 chestandastan.mihanblog.com محمّد عسگری کتاب کلیله و دمنه http://chestandastan.mihanblog.com/post/31 <img src="http://www.axgig.com/images/07368058229436171551.jpg" class="irc_mi" style="margin-top: 59px;" height="369" width="281"><br><font size="3">شما میتوانید لینک دانلود کتاب کلیله و دمنه را در ادامه مطلب ببینید.</font> text/html 2014-12-30T10:42:07+01:00 chestandastan.mihanblog.com محمّد عسگری داستان فلسفی بهلول http://chestandastan.mihanblog.com/post/30 <img style="margin-top: 11px;" src="http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTmrJoioRZ5h3FOWll-WC1mIcuwYpOIiO4a9LnoBgLsfEZfXVisqg" class="irc_mut" height="371" width="495"><br><font size="3"><span dir="rtl" style="font-size: 10pt;" lang="FA"><br>روزی بهلول در قبرستان بغداد...</span></font><br><font color="#3333FF"><font size="4">منبع:<a href="http://www.chavartoday.blogfa.com/cat-28.aspx" target="_blank" title=""><font color="#3333FF"><font size="4">www.chavartoday.blogfa.com</font></font></a></font></font><br><br> text/html 2014-12-30T10:37:40+01:00 chestandastan.mihanblog.com محمّد عسگری داستان فلسفی راه راه گورخر http://chestandastan.mihanblog.com/post/29 <img style="margin-top: 11px;" src="http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTmrJoioRZ5h3FOWll-WC1mIcuwYpOIiO4a9LnoBgLsfEZfXVisqg" class="irc_mut" height="371" width="495"><br><br><br><span style="font-size:17pt;line-height:150%;font-family:&quot;" lang="AR-SA">از گورخری پرسیدم: «تو سفیدی راه راه سیاه داری، یا اینکه سیاهی راه راه سفید داری؟</span><span style="font-size:17pt;line-height:150%;font-family:&quot;">»<br></span><span style="font-size:17pt;line-height:150%;font-family:&quot;" lang="AR-SA">گورخر به جای جواب دادن پرسید</span><span style="font-size:17pt;line-height:150%;font-family:&quot;">:....</span><br><font size="4"><span style="background-color: rgb(0, 153, 0);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#33CC00">منبع:<a href="http://www.asiafun.ir/post/99" target="_blank" title="">www.asiafun.ir</a></font></span></span></font> text/html 2014-12-30T10:31:55+01:00 chestandastan.mihanblog.com محمّد عسگری داستان فلسفی زیبا http://chestandastan.mihanblog.com/post/28 <p style="TEXT-ALIGN: justify"><br><img style="margin-top: 11px;" src="http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTmrJoioRZ5h3FOWll-WC1mIcuwYpOIiO4a9LnoBgLsfEZfXVisqg" class="irc_mut" height="371" width="495"></p><p style="TEXT-ALIGN: justify"><font size="3">روزی مردی به کنار رودخانه ای رفت ، سرش را بلند کرد و در دل گفت :...</font></p><p style="TEXT-ALIGN: justify"><br><font size="3"><font size="4"><span style="background-color: rgb(255, 0, 0);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#FF0000">منبع:<a href="http://smskhor.ir/%D8%AF%D9%88-%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%88%D8%AA%D8%A7%D9%87-%D9%88-%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%DB%8C-%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7/" target="_blank" title="">www.smskhor.ir</a></font></span></span></font></font></p> text/html 2014-12-29T17:50:10+01:00 chestandastan.mihanblog.com محمّد عسگری خدا کجاست؟ http://chestandastan.mihanblog.com/post/27 <p style="TEXT-ALIGN: justify"><br><img style="margin-top: 11px;" src="http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTmrJoioRZ5h3FOWll-WC1mIcuwYpOIiO4a9LnoBgLsfEZfXVisqg" class="irc_mut" height="371" width="495"></p><p style="TEXT-ALIGN: justify"><span style="font-size: 14pt;">دانشجویی به استادش گفت:</span><br><span style="font-size: 14pt;">استاد! اگر شما خدا را به من نشان بدهید عبادتش می کنم و...</span></p><p style="TEXT-ALIGN: justify"><br><span style="font-size: 14pt;"></span></p><p style="TEXT-ALIGN: justify"><br><span style="font-size: 14pt;"><b><font size="3"><span style="background-color: rgb(255, 0, 0);"><font color="#FF0000"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">منبع:<a href="http://imaz.blogfa.com/cat-9.aspx" target="_blank" title="">www.imaz.blogfa.com</a></span></font></span></font></b></span></p><p style="TEXT-ALIGN: justify"><span style="font-size: 14pt;"><br></span></p> text/html 2014-06-13T16:03:43+01:00 chestandastan.mihanblog.com محمّد عسگری معمای لیلی و مجنون http://chestandastan.mihanblog.com/post/26 <font size="2">لیلی و مجنون در دو جزیره ی کاملا متفاوت و دور از دسترس همدیگر قرار دارند ! آنها هیچ راه ارتباطی با یکدیگر ندارند مگر تلفن و یک پستچی ! آنها به راحتی می توانند با یکدیگر بوسیله ی تلفن صحبت کنند و از این لحاظ مشکلی ندارند . اما متاسفانه پستچی دزد از آب در اومده و اگر محموله ای که قرار است حمل کند بدون قفل باشد ، محتویات آن را خواهد دزدید و جعبه ی خالی را به مقصد تحویل می دهد ! از قضا قرار است مجنون برای لیلی ، یک هدیه بفرستد . همان طور که گفته شد او فقط می تواند این کار را بویسله ی همان پستچی انجام دهد . پس مجنون مجبور خواهد بود که در جعبه ی حاوی هدیه را قفل کند تا پستچی نتواند آن را باز نماید . اما در اینصورت لیلی قادر به باز کردن جعبه نخواهد بود ! به نظر شما لیلی و مجنون چه نقشه ای باید بکشند تا هدیه به دست لیلی برسد ؟ ( مطمئنا این نقشه کشیدن با تلفن میسر خواهد بود ) </font><p dir="rtl" align="justify"><font size="2">توجه :</font></p><font size="2"> </font><p dir="rtl" align="justify"><font size="2">پاسخ مسئله کاملا منطقی است . پس به دنبال پاسخ های غیر منطقی نباشید .</font></p><font size="2"> </font><p dir="rtl" align="justify"><font size="2">نمی توان پستچی رو گول زد . مثلا کلید رو در یه جای جعبه قایم کرد تا پستچی آن را نبیند و کلید به دست لیلی برسد . مطمئنا به هر روشی که بخواهند پستچی رو گول بزنند ، پستچی متوجه خواهد شد ! پس پستچی را باهوش فرض کنید !</font></p><font size="2"> </font><p dir="rtl" align="justify"><font size="2">پستچی در صورت قفل بودن جعبه ، در آن را نمی شکند .</font></p><font size="2"> </font><p dir="rtl" align="justify"><font size="2">لیلی نمی تواند در جعبه ی حاوی هدیه را که قفل است بشکند .</font></p><p dir="rtl" align="justify"><font size="2"><font color="#FF9900">پاسخ در ادامه مطلب</font></font></p><p dir="rtl" align="justify"><br><font size="2"><font color="#FF9900">منبع:<a href="http://goldensun.blogfa.com/post-142.aspx" target="_blank" title=""><font color="#FF9900">http://goldensun.blogfa.com</font></a></font></font></p> text/html 2014-05-31T07:26:18+01:00 chestandastan.mihanblog.com محمّد عسگری داستان طنز خاطره ای از یک دانشجو http://chestandastan.mihanblog.com/post/25 <hr> <div id="gallery"> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: 13px;"><img src="http://sirish.ir/wp-content/uploads/2013/05/Khande-Bache.jpg" style="margin-top: 69px;" id="irc_mi" height="256" width="316"></span></p><p style="text-align: center;"><span style="font-size: 13px;">ﯾﻪ ﺑﺎﺭ ﺳﺮ ﮐﻼﺱ ﺭﻭﺍﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﺑﺨﺶ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ</span></p><p style="text-align: center;"><span style="font-size: 13px;">ﺑﻮﺩﯾﻢ . ﺍﺳﺘﺎﺩﻩ (ﺯﻥ) ﺻﺪﺍﻡ ﮐﺮﺩ ﮔﻔﺖ : ﺗﻮ ﮐﻪ</span></p><p style="text-align: center;"><span style="font-size: 13px;">ﺧﺠﺎﻟﺘﯽ ﻧﯿﺴﺘﯽ ﺑﯿﺎ ﭘﺎﯼ ﺗﺨﺘﻪ ﻧﻘﺶ...</span></p><p style="text-align: center;"><span style="font-size: 13px;"><font color="#CC0000"><font size="3">ادامه در ادامه مطلب</font></font></span></p><p style="text-align: center;"><br><span style="font-size: 13px;"><font color="#CC0000"><font size="3">منبع:<a href="http://2dayjok.ir/post/4164" target="_blank" title="">www.2dayjok.ir</a></font></font></span></p></div> text/html 2014-05-31T07:17:07+01:00 chestandastan.mihanblog.com محمّد عسگری داستان طنز شیخ و مریدان http://chestandastan.mihanblog.com/post/24 <div id="gallery"> <p style="text-align: center;"><br><img src="http://sirish.ir/wp-content/uploads/2013/05/Khande-Bache.jpg" style="margin-top: 69px;" id="irc_mi" height="256" width="316"></p><p style="text-align: center;"><font size="3"><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; line-height: 18px; text-align: left; background-color: rgb(255, 255, 255);">روزی استادی از فرنگ از شیخ ما پرسید: شما تو ایران....</span></font></p><p style="text-align: center;"><font size="3"><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; line-height: 18px; text-align: left; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#CC0000">ادامه داستان در ادامه مطلب</font></span></font></p><p style="text-align: center;"><br><font size="3"><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; line-height: 18px; text-align: left; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#CC0000">منبع:<a href="http://2dayjok.ir/post/4180" target="_blank" title="">www.2dayjok.ir</a></font></span><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; line-height: 18px; text-align: left; background-color: rgb(255, 255, 255);"></span></font></p> </div> text/html 2014-05-30T18:01:58+01:00 chestandastan.mihanblog.com محمّد عسگری داستان طنز طوطی http://chestandastan.mihanblog.com/post/23 <img src="http://sirish.ir/wp-content/uploads/2013/05/Khande-Bache.jpg" style="margin-top: 69px;" id="irc_mi" height="256" width="316"><br><font size="3"><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; line-height: 18px; text-align: left; background-color: rgb(255, 255, 255);">خانمی یک طوطی خرید. اما روز بعد آن را به مغازه پرنده فروشی برگرداند.</span><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; line-height: 18px; text-align: left; background-color: rgb(255, 255, 255);"><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; line-height: 18px; text-align: left; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; line-height: 18px; text-align: left; background-color: rgb(255, 255, 255);">او به صاحب مغازه گفت</span></font>...<br><font color="#FF0000"><font size="4">ادامه در ادامه مطلب<br>منبع:<a href="http://2dayjok.ir/Cat/10/%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B7%D9%86%D8%B2/" target="_blank" title="">www.2dayjok.ir</a></font></font> text/html 2014-05-30T17:55:40+01:00 chestandastan.mihanblog.com محمّد عسگری داستان طنز کلید اسرار http://chestandastan.mihanblog.com/post/22 <img src="http://sirish.ir/wp-content/uploads/2013/05/Khande-Bache.jpg" style="margin-top: 69px;" id="irc_mi" height="256" width="316"><br><div align="right"><font size="3"><span class="text_exposed_show" style="display: inline; color: rgb(51, 51, 51); font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; line-height: 17px; orphans: 2; text-align: right; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255);">ﺩﺧﺘﺮﮎ ﺭﻭ ﺩﺳﺘﺒﻨﺪ ﺑﻪ</span></font> <font size="3"><span class="text_exposed_show" style="display: inline; color: rgb(51, 51, 51); font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; line-height: 17px; orphans: 2; text-align: right; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255);">ﺩﺳﺖ ﺑﺮﺩﻥ ! ﺩﺍﺷﺖ ﮔﺮﯾﻪ</span></font><font size="3"><span class="text_exposed_show" style="display: inline; color: rgb(51, 51, 51); font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; line-height: 17px; orphans: 2; text-align: right; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255);">ﻣﯿﮑﺮﺩ ! ﻧﻤﯿﺨﻮﺍﺳﺖ ﮐﻪ </span></font><font size="3"><span class="text_exposed_show" style="display: inline; color: rgb(51, 51, 51); font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; line-height: 17px; orphans: 2; text-align: right; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255);">ﺷﻮﻫﺮﺷﻮ ﺑﮑﺸﻪ ﺍﻣﺎ ...</span></font><br><font color="#CC0000"><font size="4">ادامه در ادامه مطلب<br>منبع:<a href="http://2dayjok.ir/Cat/10/%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B7%D9%86%D8%B2/" target="_blank" title="">www.2dayjok.ir</a><br></font></font><br></div> text/html 2014-05-30T17:49:42+01:00 chestandastan.mihanblog.com محمّد عسگری داستان طنز عباس کچل http://chestandastan.mihanblog.com/post/21 <div id="gallery"> <p style="text-align: center;" align="right"><br><img src="http://sirish.ir/wp-content/uploads/2013/05/Khande-Bache.jpg" style="margin-top: 69px;" id="irc_mi" height="256" width="316"></p><p style="text-align: center;" align="right"><font size="2"><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; line-height: 17px; orphans: 2; text-align: right; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255);">یه روز یه آقایی با بچه ش میرن سینما میبینن جلوشون یه كچل نشسته!</span><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; line-height: 17px; orphans: 2; text-align: right; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; line-height: 17px; orphans: 2; text-align: right; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255);">آقاهه به بچه ش میگه:...</span></font></p><p style="text-align: center;" align="right"><font size="2"><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; line-height: 17px; orphans: 2; text-align: right; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255);">ادامه در ادامه مطلب</span></font></p><p style="text-align: center;" align="right"><br><font size="2"><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; line-height: 17px; orphans: 2; text-align: right; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255);">منبع:<a href="http://2dayjok.ir/Cat/10/%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B7%D9%86%D8%B2/" target="_blank" title="">www.2dayjok.ir</a></span><span class="text_exposed_show" style="display: inline; color: rgb(51, 51, 51); font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; line-height: 17px; orphans: 2; text-align: right; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255);"></span></font> </p> </div> text/html 2014-05-30T17:43:30+01:00 chestandastan.mihanblog.com محمّد عسگری داستان طنز نامه گوسفند به مادرش http://chestandastan.mihanblog.com/post/20 <br><span style="font-size: medium; font-family: book antiqua,palatino; color: #0000ff;"><img src="http://sirish.ir/wp-content/uploads/2013/05/Khande-Bache.jpg" style="margin-top: 69px;" id="irc_mi" height="256" width="316"><br>ﻣﺎﺩﺭ ﻋﺰﯾﺰﺗﺮ ﺍﺯ ﺟﺎﻧﻢ،ﺑﻊ! ﻭﻗﺘﯽ ﻣﺮﺍ ﺍﺯ ﮔﻠﻪ ﺟﺪﺍ ﮐﺮﺩﻧﺪ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﺮﺩﻡ ﮐﻪ ﻣﺮﺍ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﻗﺼﺎﺏﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺳﭙﺮﺩ ﻭ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺩﻟﯿﻞ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﻧﮕﺮﺍﻥ ﺑﻮﺩﻡ ﺍﻟﺒﺘﻪ ﻫﻤﯿﻨﻄﻮﺭﯼ ﻫﻢ ﺷﺪ. ﺣﺎﺝ ﺭﺣﯿﻢ ﻗﺼﺎﺏ...<br><font color="#CC0000" size="3">ادامه دالستان در ادامه مطلب.<br>منبع:<a href="http://2dayjok.ir/Cat/10/%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B7%D9%86%D8%B2/" target="_blank" title="">www.2dayjok.ir</a></font></span> text/html 2014-05-30T17:34:40+01:00 chestandastan.mihanblog.com محمّد عسگری چیستان http://chestandastan.mihanblog.com/post/19 <p style="text-align: justify;" dir="rtl"><font size="2">&nbsp;۱: آن چیست که همیشه دستش به کمرش است و ایستاده ؟</font></p><font size="2"> </font><p style="text-align: justify;" dir="rtl"><font size="2">۲ : من یار مهربانم داناو خوش بیانم &nbsp;&nbsp;&nbsp; گویم سخن فراوان با آنکه بی زبانم<br> هر مشکلی که داری ، مشکل گشای آنم &nbsp;&nbsp;&nbsp; پندت دهم قراوان من یار پند دانم<br> من دوستی هنرمند، با سود و بی زیانم &nbsp;&nbsp;&nbsp; از من مباش غافل ، من یار مهربانم</font></p><font size="2"> </font><p style="text-align: justify;" dir="rtl"><font size="2">۳ : کوچیک کوچیک، دماغ کوچینک !</font></p><font size="2"> </font><p style="text-align: justify;" dir="rtl"><font size="2">۴ : آن چیست که پای کوه نشسته و عمامه بسردارد؟</font></p><font size="2"> </font><p style="text-align: justify;" dir="rtl"><font size="2">۵ : راه میره بیابون، بار میکشه فراوون، خار میخوره بجای نون</font></p><font size="2"> </font><p style="text-align: justify;" dir="rtl"><font size="2">۶ : زردم و زبرم، زیر زمین معتبرم، کلاه سبزی به سرم !</font></p><font size="2"> </font><p style="text-align: justify;" dir="rtl"><font size="2">۷ : چه خزنده خطرناکی است که اگر آنرا وارونه کنیم رام می شود؟</font></p><font size="2"> </font><p style="text-align: justify;" dir="rtl"><font size="2">۸ : اولم این سر گاو دومم آن سر گاو &nbsp;&nbsp;&nbsp; سومم آخر روز چهارم دوم هنوز<br> بر سرم چون شاخه هاست &nbsp;&nbsp;&nbsp; تو ی جنگل کاج هاست</font></p><font size="2"> </font><p style="text-align: justify;" dir="rtl"><font size="2">۹ : کاسه که سرداره، سرکله سیر داره؟</font></p><font size="2"> </font><p style="text-align: justify;" dir="rtl"><font size="2">۱۰ : آن چیست که یک پا دارد و سه چشم ؟</font></p><font size="2"> </font><p style="text-align: justify;" dir="rtl"><font size="2">۱۱ : بدیدم در دهان دوست چیزی &nbsp;&nbsp;&nbsp; بگفتم چیست؟ گفتا اینچنین او<br> دو حرف اول آن اول کاه &nbsp;&nbsp;&nbsp; دو حرف آخرش پایان آهو</font></p><font size="2"> </font><p style="text-align: justify;" dir="rtl"><font size="2">۱۲ : آن چیست که گرگ دو تا دارد اما سگ یکی؟</font></p><font size="2"> </font><p style="text-align: justify;" dir="rtl"><font size="2">۱۳ : آن چیست که اول سرش را میبرند بعد بخاطرش گریه می کنند؟</font></p><font size="2"> </font><p style="text-align: justify;" dir="rtl"><font size="2">۱۴ : آن چیست لباس سیاهی به تنش، کلاه سبزی به سرش ؟</font></p><font size="2"> </font><p style="text-align: justify;" dir="rtl"><font size="2">۱۵ : منم آن میوه ای که هر که خورد &nbsp;&nbsp;&nbsp; می خورد بی حساب ویتامین<br> اولم هست حرف اول سیر &nbsp;&nbsp;&nbsp; دومم هست حرف دوم چین<br> سوم حرف آخر آب است &nbsp;&nbsp;&nbsp; گر تو بشناختی کنم تحسین</font></p><font size="2"> </font><p style="text-align: justify;" dir="rtl"><font size="2">۱۶ : عجایب لعبتی دیدم یه دریا که بر آب روان می رفت و می جست بگفتم چیست نامت ؟ گفب خواهی اگر بر نام من یابی کنون دست دو حرف اولم آغاز مار است دو حرف آخرم آغاز هیچ است</font></p><font size="2"> </font><p style="text-align: justify;" dir="rtl"><font size="2">۱۷ : اولم آخر پلنگ است که زیبا وقت جنگ است دومم آخر شیر است که بر جنگل امیر است سومم میان ببر است چه طوفان و چه ابر است آخرم آخر گریه است ولی مایه خنده است با بچه ها همبازیم چه نازیم ، چه نازیم مشنگم و قشنگم گه خیلی شوخ و شنگم</font></p><font size="2"> </font><p style="text-align: justify;" dir="rtl"><font size="2">۱۸ : آن چیست که بالا پرتاب کنی پایین می پرد ، پایین بزنی بالا می پرد؟</font></p><font size="2"> </font><p style="text-align: justify;" dir="rtl"><font size="2">۱۹ : آن چیست که وقتی هوا گرم می شود لباس می پوشد ، وقتی هوا سرد می شود لباسش را بیرون می آورد؟</font></p><font size="2"> </font><p style="text-align: justify;" dir="rtl"><font size="2">۲۰ : صد دانه یاقوت دسته به دسته با نظم و ترتیب یک جا نشسته هر دانه ای هست خوش رنگ و درخشان قلب سفیدی در در سینه آن یاقوتها را پیچیده با هم در پوششی نرم پروردگارم</font></p><font size="2"> </font><p style="text-align: justify;" dir="rtl"><font size="2">۲۱ : این چیه که مورچه داره ، اما مار نداره ؟</font></p><font size="2"> </font><p style="text-align: justify;" dir="rtl"><font size="2">۲۲ : برگ سبز چمنی، ورق ورق تو می شکنی!</font></p><font size="2"> </font><p style="text-align: justify;" dir="rtl"><font size="2">۲۳&nbsp; : چه حیوان درنده ایست که از هر طرف نگاهش کنید آدم را می درد؟</font></p><font size="2"> </font><p style="text-align: justify;" dir="rtl"><font size="2">۲۴ : حرف اولم اول فیل است حرف دومم ازسر نیل است حرف سومم سوم عاج است حرف چهارم میان کاج است حرف پنجمم اول نیز است بگویید پس چه چیز است؟</font></p><font size="2"> </font><p style="text-align: justify;" dir="rtl"><font size="2">۲۵ : مرا جای باشد به هر خانه ای کنم موشها را به شبها شکار تو خواهی بیابی اکر نام من سر گرگ را بر سر به بگذار</font></p><font size="2"> </font><p style="text-align: justify;" dir="rtl"><font size="2">۲۶ : اول وآخرم اول قند میانم آش- بهمین خیال باش</font></p><font size="2"> </font><p style="text-align: justify;" dir="rtl"><font size="2">۲۷ : آن چیست که تا اسمش را می آورند می شکند؟</font></p><font size="2"> </font><p style="text-align: justify;" dir="rtl"><font size="2">۲۸ : آن چیست که همه آنرا دارند ؟</font></p><font size="2"> </font><p style="text-align: justify;" dir="rtl"><font size="2">۲۹ : آن چیست که اول دین است اولش باء و آخرش میم است ؟</font></p><font size="2"> </font><p style="text-align: justify;" dir="rtl"><font size="2">۳۰ : آن چیست که چیستان است در دست لینچان است ( به یاد لینچان&nbsp;&nbsp;)</font></p><p style="text-align: justify;" dir="rtl"><font size="2"><font color="#FF0000">پاسخ در ادامه مطلب</font></font></p><p style="text-align: justify;" dir="rtl"><br><font size="2"><font color="#FF0000">منبع:<a href="http://kutini.com/%DA%86%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A8%D8%A7-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%A8-2" target="_blank" title=""><font color="#FF0000">www.kutini.com</font></a></font></font></p><font size="2"> </font> text/html 2014-05-30T17:10:26+01:00 chestandastan.mihanblog.com محمّد عسگری معما جالب http://chestandastan.mihanblog.com/post/18 <font size="3">ده تا پرنده نشسته بودند روی سیم برق . یه شکارچی میاد<br> یه تیر میزنه به یکیشون.<br> چند تا پرنده روی سیم باقی میمونند ؟؟؟؟؟<br> (پاسخشو بخونین جالبه)<br><font color="#FF0000">منیع:<a href="http://www.forum.98ia.com/t88562.html" target="_blank" title=""><font color="#FF0000">www.forum.98ia.com</font></a></font> </font>